ZKM-zelfonderzoek

Vanuit zelfkennis in beweging komen

ZKM: een wetenschappelijk onderbouwde vorm van zelfonderzoek, voor individu en organisatie.

Je onderzoekt op een systematische manier wie je bent. Daarom heet het ZKM zelfonderzoek.
Wat je onbewust over jezelf weet, wordt helderder en zichtbaar, door de dialoog en de methode. Je ontdekt rode draden in je functioneren en je communicatie, je motieven en bijbehorende gevoelens. Wat geeft je energie, wat motiveert? Maar ook: wat zijn gewoonten en tegenstrijdigheden in jezelf die veel energie kosten, die je soms weg houden van je daadwerkelijke potentieel en inspiratie?

De ZKM stimuleert een bewuste interne dialoog. De inzichten helpen heldere keuzes te maken, meer los te laten wat ineffectief is en nieuwe doelen te realiseren.

Resultaat

Door herinterpretatie van je verleden, ben je in staat om met een nieuwe ‘bril’ naar jezelf, je talenten en je relaties met anderen te kijken. Je vindt een houding en benaderingswijze die dichterbij jezelf ligt en je gaat verantwoordelijkheid nemen voor de gewenste verandering. Ook heb je meer inzichten in jouw specifieke talenten en affiniteiten en een rijker gevoelsleven ontwikkeld. Dit alles draagt bij aan een positiever zelfbeeld en werkt door in je relaties met anderen.

Duur ZKM-onderzoek

Het zelfonderzoek betreft 4 intensieve sessies,  verdeeld over 4-6 weken. Jouw tijdsinvestering is 12 uur.

Na het zelfonderzoek geven verdiepende sessies ondersteuning om met de inzichten van de ZKM de daadwerkelijke verandering aan te brengen in de praktijk. Dat zijn minimaal drie afspraken van 1,5 uur.

ZKM vervolg, voor meer informatie over een ZKM-traject

Lezen over de effectmeting van de ZKM?