ZKM-methode

De ZelfKennisMethode (ZKM), als effectief instrument voor het opdoen van diepgaande zelfkennis, bestaat 30 jaar en heeft een  wetenschappelijke basis, in de vorm van de Waarderingstheorie, voortgekomen uit de narratieve psychologie. Theorie en methode werden 30 jaar geleden ontwikkeld door prof. Hubert Hermans en Els Hermans-Jansen.

De Waarderingstheorie gaat ervan uit dat ieder mens op zijn eigen manier, bepaald door zijn levensloop en ervaringen, betekenis (waardering) geeft aan zijn leven en gebeurtenissen. De waardering van deze ervaringen is een voortdurend dynamisch proces, bepaald door nieuwe ervaringen.

De kern van de methode is dat bij ieder mens twee grondmotieven werkzaam zijn. Zo staat het Z-motief voor: zelfrealisatie en profilering. Daarnaast heeft ieder een verlangen naar verbondenheid met iets of iemand, (religieuze of spirituele) gemeenschappen, kunst of natuur. Dit betreft het A-motief. Beiden kunnen positief en negatief ervaren worden.

Het ZKM-zelfonderzoek maakt duidelijk hoe je je ervaringen beleeft en hoe beide grondmotieven in jouw leven en werk functioneren.  Regelmatig is één van de grondmotieven sterker ontwikkeld en dat kan voor disbalans zorgen.

terug naar ZKM-zelfonderzoek