Waarom ZKM?

De ZelfKennisMethode onderscheidt zich door:

  • de heldere en systemtische aanpak. Deze garandeert dat je in relatief korte tijd, binnen 4-6 weken, doorleefd inzicht opdoet. Hierdoor worden veranderingen mogelijk;
  • dat in dialoog met de coach en jezelf, direct vanaf de eerste sessies, een bewustwordingsproces op gang komt en verbanden voor gedrag, gevoel en denkwijzen worden voelbaar en zichtbaar;
  • de gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen de klant en de coach. De klant deskundige van zijn eigen verhaal en de coach als deskundige van de methode. Dat geeft gelijkwaardigheid;
  • gewenste veranderingen zijn meetbaar;
  • de ZKM en de Waarderingstheorie van Prof. H.J.M. Hermans worden wetenschappelijk ondersteund en gemeten, in diverse onderzoeks -en researchprogramma’s van universiteiten.

Terug naar ZKM-zelfonderzoek