Voor werkgevers

Als werkgever heb je belang bij gemotiveerde en daadkrachtige medewerkers. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid en inspiratie, maar als werkgever kun je daarbij stimuleren, door te investeren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Daar kan coaching bij helpen.

De coaching stimuleert zelfinzicht, reflectie en verbetering van de communicatie, waardoor:

  • een manager zijn/haar medewerker beter kan begrijpen, omdat hij/zij vanuit eigen ervaring weet wat nodig is om goed te kunnen functioneren en communiceren;
  • een medewerker effectieve keuzes maakt voor een goede balans tussen werk en privéleven;
  • een medewerker antwoorden kan geven op vragen als: ‘hoe zie je je ontwikkelen de komende jaren? Zit je hier op je plek?
  • de medewerker eigen oplossingen ontwikkelt om met stress en werkdruk om te gaan;
  • regelmatig kort verzuim, eventueel gepaard gaand met  vage lichamelijke klachten, niet langer meer nodig is;
  • de manager een lastig of spannend gesprek niet langer hoeft te vermijden, maar met respect voor de ander en de verschillen, een meer open gesprek kan voeren;
  • een medewerker op een ontspannen manier grenzen en behoeften voor steun aangeeft;
  • een medewerker ingrijpende ervaringen, zoals ziekte of ontslag, accepteert en nieuwe stappen kan zetten.

Methoden

Als gecertificeerd ZKM-coach werk ik regelmatig met de ZelfKennisMethode, omdat de medewerker zélf inzicht krijgt in wat hem/ haar beweegt en wat op meer onbewust niveau daarbij tegenhoudt. De samenhang tussen verleden, heden en toekomst wordt duidelijk.
De uitkomsten geven handvatten voor: competentieontwikkeling, verheldering van keuzes, effectiever gedrag en een gevoel van meer zichzelf zijn.

Naast de ZKM werk ik met verschillende methoden, afgestemd op de vraag en persoonlijke voorkeur van de medewerker.

Samenwerking

Nadat ik heb kennis gemaakt met de medewerker stem ik afspraken over ontwikkelingsdoelen, tussentijdse afstemming, vanzelfsprekend met jou als HR professional en/of leidinggevende af. Een rapportage of actieplan op het eind van het traject kan het uitgangspunt zijn voor verdere ontwikkelingsgesprekken. Soms wordt het traject afgesloten met een driegesprek.
Tijdens het traject waarborg ik de privacy van de medewerker.

Contact

Nog onbekend met mij en Het Open Raam, maar wel nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor meer informatie, of bel: 06 – 41 72 42 04.