Voice Dialogue

Voice Dialogue is een niet-cognitieve methode waarmee je je bewust wordt van je innerlijke tegengestelde kanten en ze meer in balans brengt.

Ons dagelijks functioneren

Vaak benutten we in ons  leven maar een klein deel van onze capaciteiten en mogelijkheden. We identificeren ons automatisch met kanten van onszelf, waarmee we hebben leren ‘overleven’. Denk aan je sterk ontwikkelde ‘hoofd’, of de perfectionist in jou, de altijd-klaar-staan-voor-een-ander, de ‘ik-moet-me-nuttig-maken’.
Elk van deze delen heeft een tegenpool waarvan we ons vaak niet (voldoende) bewust zijn, maar die juist van groot belang zijn voor onze vitaliteit en eigenheid. Zoals de kant die houdt van niets hoeven: die kan zich uitstekend vermaken door naar de wolken te staren, buiten te zijn.
Of je speelse of creatieve kant: wanneer komt die tot zijn/ haar recht? Als je je altijd nuttig moet maken, zijn deze kanten vast wat onbekend.

We functioneren niet goed in werk en persoonlijk leven, als we deze minder ontwikkelde kanten niet leren kennen en (meer) integreren. Als de krachtige ‘overlevings’kanten te eenzijdig worden ingezet, ervaren we ze uiteindelijk als beknellend en de minder ontwikkelde kanten kunnen als een gemis worden ervaren.

Toepassing

Je gaat een bewuste innerlijke dialoog met jezelf aan. Je tegenpolen krijgen als het ware podium om zich in hun betekenis en rol in je leven te laten horen. Je ontwikkelt meer waardering voor het ontstaan en de kwaliteit van de krachtig ontwikkelde kanten. Door ze te laten spreken, ontstaat ruimte voor de tegengestelde kant. Zo kan een gevoel van meer balans en authenticiteit ontstaan en kun je daarnaar handelen.

Vaak integreer ik het werken met Voice Dialogue in gesprekken of andere methodiek. Maar het is ook mogelijk er specifiek mee te werken. Gemiddeld heb je vier tot zes sessies van ongeveer 1 1/2 uur nodig om resultaat of verandering te ervaren.

Achtergrond

Voice Dialogue is 35 jaar geleden in de USA ontwikkeld door het psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone. De methode is inmiddels internationaal wijd verspreid en gebaseerd op het gedachtegoed van Jung.