Over mij

Ik werk vanuit een passie voor zelfkennis, waarachtigheid en verbinding. Om die reden haal ik veel bevrediging uit coaching van mensen, in hun proces van bewustzijnsontwikkeling, groei en verandering.
De laatste jaren begeleid ik steeds meer bij constructieve communicatie en dialoog, tussen mensen en in gemeenschappen.

De laatste 15 jaar schoolde ik mij intensief – en dat proces gaat nog immer door – op het gebied van loopbaan, persoonlijke- en groepsontwikkeling en  communicatie.
Ik draag uit dat als (innerlijke) tegenstellingen, weerstand, verschillen, positieve én negatieve gevoelens mogen bestaan, ze allen bijdragen aan groei en verbinding, individueel en gezamenlijk.

Mijn scholing op de theaterschool legde een basis voor: waarnemen van (non-verbaal) gedrag, visieontwikkeling, vertrouwdheid met een creatieproces. Mijn ervaringen als casting director met mijn eigen castingbureau, in contact met acteurs, waren leidend om verdiepend met mensen te gaan werken.

Methoden en kwaliteit

Als coach werk ik met de Voice Dialogue en de ZelfKennisMethode (ZKM), waardoor men de meerstemmigheid in zichzelf en het eigen unieke verhaal, beter leert kennen. Ook maak ik gebruik van de kernkwadranten van Ofman en mindfulness.

Bij constructieve communicatie en dialoog werk ik met geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg, de methodiek van Herstelcirkels bij conflicten, aspecten uit de SCT (System Centred Training) en Deep Democracy.

Als gecertificeerd ZKM-coach ben ik lid van de ZKM-vereniging en ik werk volgens hun gedragscode en Privacy Reglement.
Ik maak deel uit van verschillende oefen- en intervisiegroepen en werk samen met collega’s, waar gewenst en nodig.

Emmie Leenen

linkedin Emmie LeenenBekijk mijn Linkedin profielZKM vereniging logo