Over mij

Emmie Leenen

Ik werk vanuit een passie voor zelfkennis, waarachtigheid en verbinding. Om die reden haal ik veel bevrediging uit de begeleiding van mensen, in hun proces van bewustzijnsontwikkeling en groei. Dit doe ik in de rol van coach.
Als procesbegeleider begeleid ik de dialoog, herstel- en ontwikkelingsgericht, tussen mensen en in gemeenschappen.

De laatste 13 jaar schoolde ik mij met opleidingen, cursussen en trainingen, op het gebied van persoonlijke- en groepsontwikkeling en constructieve communicatie.
Ik draag uit dat als innerlijke en interpersoonlijke tegenstellingen, weerstand, verschillen, positieve én negatieve gevoelens mogen bestaan, ze allen bijdragen aan groei, ontwikkeling en verbinding.

Mijn scholing op de theaterschool legde een basis voor: waarnemen en analyseren van (non-verbaal) gedrag, visieontwikkeling, vertrouwdheid met een creatieproces. Mijn ervaringen als casting director met mijn eigen castingbureau, in contact met acteurs, waren leidend om verdiepend met mensen te willen gaan werken.

Methoden en kwaliteit

Als coach werk ik met dialogische methoden voor zelfkennis en bewustwording, zoals de Voice Dialogue en de ZelfKennisMethode (ZKM), waardoor men de meerstemmigheid in zichzelf leert kennen. Ook maak ik gebruik van de kernkwadranten van Ofman en mindfulness.

Op het gebied van communicatie en dialoog tussen mensen werk ik met geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg, de methodiek van Herstelcirkels bij conflicten en aspecten uit de SCT (System Centred Training).

Als gecertificeerd ZKM-coach ben ik lid van de ZKM-vereniging en ik werk volgens hun gedragscode en Privacy Reglement.
Ik maak deel uit van verschillende oefen- en intervisiegroepen en werk samen met collega’s, waar gewenst en nodig.

Emmie Leenen

linkedin Emmie LeenenBekijk mijn Linkedin profielZKM vereniging logo