Over mij

Emmie Leenen

Ik werk vanuit een passie voor waarachtigheid, oprechte communicatie en verbinding. Om die reden haal ik veel bevrediging uit de begeleiding van mensen, in hun proces van groei en verandering. Dit doe ik in de rol van coach.
Als procesbegeleider begeleid ik de dialoog, herstel- en ontwikkelingsgericht, tussen mensen.

De laatste 13 jaar schoolde ik mij met opleidingen, cursussen en trainingen, op het gebied van persoonlijke- en groepsontwikkeling en effectieve (geweldloze) communicatie.
Ik draag uit dat als (innerlijke) tegenstellingen, weerstand, verschillen, positieve én negatieve gevoelens mogen bestaan, ze allen bijdragen aan groei, ontwikkeling en verbinding.

Mijn scholing op de theaterschool legde een basis voor: waarnemen van (non-verbaal) gedrag, visieontwikkeling, vertrouwdheid met een creatieproces. Mijn ervaringen als casting director met mijn eigen castingbureau, in contact met acteurs, waren leidend om verdiepender met mensen te gaan werken.

Methoden en kwaliteit

Als coach werk ik met dialogische methoden voor zelfkennis en bewustwording, zoals de Voice Dialogue en de ZelfKennisMethode (ZKM). Ook maak ik gebruik van de kernkwadranten van Ofman en mindfulness.

Op het gebied van communicatie en dialoog tussen mensen werk ik met geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg, soms met theaterwerkvormen en  de methodiek van Herstelcirkels.

Als gecertificeerd ZKM-coach ben ik lid van de ZKM-vereniging en ik werk volgens hun gedragscode en Privacy Reglement.
Ik maak deel uit van verschillende oefen- en intervisiegroepen en werk samen met collega’s, waar gewenst en nodig.

Emmie Leenen

linkedin Emmie LeenenBekijk mijn Linkedin profielZKM vereniging logo