alles met onderwerp: loopbaan

Gaan of blijven?

Regelmatig komen klanten bij mij met bovenstaande vraag. Blijven bij de organisatie of weggaan? Met die vraag gaan we aan de slag.

Gaandeweg het traject brengen we in kaart wat de persoonlijke ervaringen en bijkomende gevoelens zijn die bij de huidige werksituatie horen. Regelmatig is er sprake van veel frustratie, onmacht, irritatie, of een gevoel van  onvoldoende gezien of gehoord worden. Vaak gepaard gaand met oordelen over de collega(’s) of leidinggevende. Of de oordelen richten zich op jezelf. Schuld en schaamtegevoelens spelen dan mee. (‘Ik kan het niet’, ‘het ligt aan mij’).

lees verder over Gaan of blijven?