alles met onderwerp: Focus

De god Kairos en het Kairotische moment

Ik ben een fan van Joke Hermsen, de schrijfster en filosofe die al een tijd bezig is in haar essays en boeken met de ervaring van tijd en de ziel. Zij maakt in ‘Stil de tijd’ een onderscheid tussen de kloktijd en de innerlijke tijd.
De kloktijd is de lineaire economische tijd, waardoor wij, de stedelijke mens, sinds de invoering van de internationale Greenwichtijd, meer en meer geleefd worden. De persoonlijke of innerlijke tijd is volgens haar de tijd van de ziel en de creativiteit, die juist geen kloktijd verdraagt.
lees verder over De god Kairos en het Kairotische moment