Ervaringen

De website van Het Open Raam onderscheidde zich direct voor mij, vanwege de informatie over het ZKM zelfonderzoek als wetenschappelijk gefundeerde methode en daarnaast de persoonlijke benadering van Emmie.

De manier van werken is grondig en geeft veel inzicht. Ook bewustzijn in keuzes.
Ik ben jaren ziek geweest, werk nog aan mijn gezondheid en het traject is nog bezig. Werken aan mijzelf kost energie, maar het geeft ook energie. Daardoor kan ik nu bv meer sporten. Naast de onrust die het geeft om echt emoties, gevoelens te voelen – gevoelens die ik heel lang niet of misschien nooit eerder bewust was -, geeft het rust, ruimte ze toe te laten. Gevolg: mijn nachtrust is beter, ik slaap dieper en ik heb zelfs het gevoel dat mijn hoofd, mijn gedachten, helderder zijn.

Heel vaak dacht ik: waarom werkt niet iedereen op deze manier? Vaak worden valkuilen benoemd, maar leer je niet echt het hoe, wat, waar en waarom en wat je werkelijk zelf kunt doen om te veranderen. En dat is precies wat Emmie en het ZKM zelfonderzoek wel doen.
M. S., ik oriënteer mij op mijn professionele koers

Na elke sessie had ik de neiging om een diepe buiging te maken voor Emmie en voor de ZKM-methode. Het heeft me inzicht gegeven in mijn ‘manier van doen’, vanuit welke patronen ik gewend was te handelen.
Een patroon is hardnekkig en moeilijk te veranderen. Dit besef maakte dat ik aanvankelijk afwachtend was over het beklijven van nieuwe inzichten. Vooral door de intensieve, begripvolle, creatieve en open manier waarop Emmie werkt, heb ik gemerkt dat patronen minder hardnekkig hoeven te zijn. Ik ben nu in staat om meer vanuit mijzelf de wereld tegemoet te treden en dus meer vanuit mezelf te handelen. Binnen mijn werk ben ik in staat om afstand te nemen, na te gaan wat belangrijk voor me is. Soms sta ik versteld hoe automatisch ik nu minder vanuit oude patronen dingen aanpak. Het gebeurt nog wel dat ik het even kwijt ben, maar met de inzichten van ZKM lukt het mij heel goed om mezelf weer op het juiste spoor te krijgen.
Ik ben beter in staat om mijn visie uit te dragen i.p.v. zelfkritisch te zijn en ben beter in staat om de regie over mezelf te behouden. Ik voel me rustiger en meer in balans.
Anya B, docente middelbaar onderwijs

Het Open Raam is van grote waarde voor mij geweest. Dat is niet alleen omdat Emmie mij hielp mijn huidige baan te vinden. Belangrijker misschien is dat ze me geholpen heeft mijn vertrouwen te hervinden. En deze vast te houden bij tegenslagen in sollicitatieprocedures.
Toen ik mij in de zomer van 2014 bij het Open Raam meldde, tastte ik behoorlijk in het duister. Wat te doen: in dienst, of zelfstandig? In welke sector en functie? Mijn werkervaring was rijk, maar zo divers dat het mij onvoldoende aanknopingspunten gaf.
Emmie hielp me mijn talent en ervaring serieus te nemen en om te investeren in het optekenen van mijn persoonlijke (professionele) verhaal. Ze hielp me het oude (werk) los te laten, naar een treffend cv toe te werken en strategisch stappen te zetten in de richting van een nieuwe zinvolle invulling.
De sessies waren soms zwaar, soms licht, soms zakelijk, dan weer intuïtief. Emmie hielp me geduld op te brengen voor mijn oriënterende proces. Om zo vanuit een veel (kans)rijkere grond mijn plek op de arbeidsmarkt te hervinden.
Marloes, hoofd communicatie & publieksprogramma in de culturele sector

Het ZKM-onderzoek was een openbaring voor me. Ik ben me bewust geworden van de (gedrags-)strategieen die ik als klein meisje hanteerde om te ‘overleven’ in het gezin waar ik opgroeide en die ik nu nog gebruikte. Met de inzichten van het onderzoek kon ik me op een andere manier gaan gedragen; op een manier die me meer voldoening geeft, en waarmee ik meer de regie in eigen hand neem. Onderdeel van dit proces was een bewustwording van emoties. Emmie heeft me hierbij gesteund en gestimuleerd. Bij haar voelde ik me veilig, ze vond niets raar. Bij haar was het fijn om te oefenen voor de ‘boze’ buitenwereld. Al met al voel ik me krachtiger dan voorheen, omdat ik me beter kan uiten en zeggen wat ik nodig heb. Dat geeft me vertrouwen voor de toekomst. De coaching heeft mij geholpen mijn werk een stuk prettiger te vinden dan voorheen, door een verandering in mijn eigen houding en gedrag.
L.M., financieel medewerkster

De coaching van Emmie heb ik als heel positief ervaren, eigen en persoonlijk. Het was een intens, leerzaam, en diepgravend outplacementtraject, echt een ommekeer. Ik vond het prettig dat ze me vertrouwen schonk, maar me niet spaarde.
Na jarenlang in de filmsector te hebben gewerkt heb ik samen met Emmie deze periode af kunnen sluiten en bewust en krachtig kunnen kiezen voor een heel nieuw vak als lijstenmaker. In mijn zoektocht leerde ik uitgaan van mijn kracht en van wat ik zelf wil. Daarnaast heb ik een positievere kijk gekregen op werk in het algemeen. Ook leerde ik netwerken, waar ik als een berg tegenop zag. Hierdoor heb ik mijn ideale baan gevonden.
Franka, lijstenmaker

Ik heb het ZKM-onderzoek als buitengewoon verrijkend ervaren. Ik voel me vrijer in het leven staan, met meer kennis van mijn beweegredenen. Ik heb minder last van (onterechte) schuldgevoelens over bepaald gedrag. Ook ben ik mij bewuster geworden van minder ontwikkelde gevoelsmatige kanten en kan ik deze gerichter aandacht en ruimte geven. Ik ben gaan bepalen wat ik werkelijk zelf belangrijk vind en probeer dat na te streven. Het goede was dat ik zélf bezig was aan een ontdekkingstocht naar mezelf, er werd me niks opgedrongen. Stapje voor stapje kwam ik meer te weten over mijn beweegredenen, mijn sterktes en zwaktes. Emmie’s rol was hierin niet leidend, ze nam me aan de hand. Als het nodig was gaf ze wel een duwtje in de goede richting, omdat ik die anders zou vermijden.
S. van B, geologist

Het Open Raam was voor mij een schot in de roos toen ik een begeleider zocht bij mijn re-integratie naar werk. Emmie’s stijl is een combinatie van confronteren, uitdagen en stimuleren. Mijn blik op mijzelf en op werk zaten mij al jaren in de weg. Vastgeroeste, negatieve overtuigingen en gedragspatronen werden blootgelegd, losgeweekt en omgezet naar constructief, realistisch denken en handelen. De opdrachten boden een stevige basis voor een gerichte, plezierige heroriëntatie. Hierdoor kon ik bewuster keuzes maken, out of the box leren denken en sindsdien plezier ervaren in werk dat echt aansluit bij mijn kracht en kwaliteiten. Ik heb nu een lossere, meer relativerende kijk op mijzelf en werk.
Linda Meijer, Accountmanager zakelijke dienstverlening

Ik kwam bij Emmie omdat ik wilde onderzoeken of het communicatievak nog steeds bij me paste, of ik toe was aan een carrièreswitch. Emmie liet me aan de hand van verschillende opdrachten duidelijk zien waar mijn kwaliteiten liggen en wat ik belangrijk vind in een baan. Langzamerhand kwam ik er achter dat ik me als een vis in het water voel in het communicatievak. Dankzij Emmie’s constructieve feedback en focus tijdens het loopbaanonderzoek boorde ik weer nieuwe energie aan om vol overtuiging een volgende carrièrestap te maken.
S.B., communicatieprofessional Rijksoverheid