Effectmeting ZKM

Mensen die een ZKM-zelfonderzoek hebben doorlopen, hebben daar een jaar later nog steeds profijt van. Dat blijkt uit een evaluatieonderzoek, van de ZKM Vereniging, onder ruim 100 cliënten. De mensen behouden hun positieve zelfbeeld dat ze opdeden door de ZKM. Ook de daling in het negatieve zelfbeeld beklijft.

Tevredenheid

Een jaar na afronding zijn cliënten nog steeds tevreden met de verandering die de ZKM in hun leven, werk en persoonlijke ontwikkeling heeft gebracht. Die tevredenheid wordt toegeschreven aan het effect van de methode en de manier waarop de ZKM-coach hen heeft begeleid. Ze hebben ontdekt wat ze zélf kunnen doen om iets in hun werk of leven te veranderen. De coach hielp hen om hun weerstand tegen verandering te doorbreken.

Het positievere zelfbeeld draagt vooral op de langere termijn bij aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Een ervaring van een cliënt van Het Open Raam:

” Ik ben me door de ZKM meer bewust geworden dat ik mezelf bestrafte als ik iets in mijn ogen niet helemaal goed deed, of als het niet perfect genoeg was. Vóór de ZKM begon ik vaak niet eens aan dingen, of maakte dingen niet af, omdat ik zo perfectionistisch was. Nu zie ik mezelf dat doen, die manier van denken en kan ik bijstellen en het meer leuk houden voor mezelf. Een openbaring, want ik durf meer te doen vanuit mezelf, zonder de angst wat anderen er van vinden. Daardoor denk ik veel positiever over mezelf “.