Gaan of blijven?

Regelmatig komen klanten bij mij met bovenstaande vraag. Blijven bij de organisatie of weggaan? Met die vraag gaan we aan de slag.

Gaandeweg het traject brengen we in kaart wat de persoonlijke ervaringen en bijkomende gevoelens zijn die bij de huidige werksituatie horen. Regelmatig is er sprake van veel frustratie, onmacht, irritatie, of een gevoel van  onvoldoende gezien of gehoord worden. Vaak gepaard gaand met oordelen over de collega(’s) of leidinggevende. Of de oordelen richten zich op jezelf. Schuld en schaamtegevoelens spelen dan mee. (‘Ik kan het niet’, ‘het ligt aan mij’).

lees verder over Gaan of blijven?

Kom hier dat ik u kus

Het zoemt in mijn omgeving, over deze prachtige empathische roman, van Griet op de Beeck. Gisteren was ik nog op een verjaardag van een vriendin, waar vrijwel iedereen het boek gelezen had, mijzelf incluis. Waarom? Omdat het via de belevingswereld van Mona, de hoofdpersoon, in drie verschillende fasen in haar leven (kind, puberteit en volwassenheid), op zo’n treffende, inlevende en humorvolle manier een inkijkje geeft in hoe wij allen bepaald zijn in onze jeugd door onze ervaringen en omgeving, hoe weinig plaats er was voor echte (vooral pijnlijke en negatieve) emoties en hoe deze ervaringen doorwerken in ons latere leven.lees verder over Kom hier dat ik u kus

Somatisch onverklaarbare klachten

Ziek, maar waarvan?

Dagelijkse chronische hoofdpijn. Venijnige lage rug- of nekpijn. Niet-aflatende spierpijn, hartkloppingen, dagelijkse buikpijn of chronische vermoeidheid. Van elke drie patiënten in de wachtkamer van de huisarts kampt er eentje met wekenlang durende klachten waar de dokter geen lichamelijke oorzaak voor kan vinden. Naar schatting zijn dat 1 miljoen kinderen en volwassenen in Nederland.
lees verder over Somatisch onverklaarbare klachten

Focus

Sinds een poosje ben ik weer alleenstaand. In het begin vond ik het heerlijk om aan elke impuls toe te kunnen geven, springend van de ene activiteit, gedachte en ingeving in huis naar de andere, niet gehinderd door commentaar of bezwaren van geliefde. Een nieuw leven met nieuwe behoeften en veel vrijheid. Inmiddels ken ik van die vrijheid ook de schaduwkant: te impulsief soms zijn en van alles een beetje tegelijkertijd doen. Onrust en gebrek aan bevrediging als gevolg. Te vaak dacht en denk ik na afloop: wat wilde ik nu doen, wat was het doel? Waarom ben ik zo onrustig? Weer een middag of avond voorbij. Oftewel, ik miste focus!
lees verder over Focus

De god Kairos en het Kairotische moment

Ik ben een fan van Joke Hermsen, de schrijfster en filosofe die al een tijd bezig is in haar essays en boeken met de ervaring van tijd en de ziel. Zij maakt in ‘Stil de tijd’ een onderscheid tussen de kloktijd en de innerlijke tijd.
De kloktijd is de lineaire economische tijd, waardoor wij, de stedelijke mens, sinds de invoering van de internationale Greenwichtijd, meer en meer geleefd worden. De persoonlijke of innerlijke tijd is volgens haar de tijd van de ziel en de creativiteit, die juist geen kloktijd verdraagt.
lees verder over De god Kairos en het Kairotische moment