Loopbaanbegeleiding

Je zoekt loopbaanbegeleiding voor jezelf of een collega.

Hierover kan het gaan met loopbaanbegeleiding:

  • Kom je voldoende tot je recht als werknemer of zzp-er?
  • Je wilt groeien in je rol als leidinggevende of team
  • hoe behoud ik mijn creativiteit in mijn werk?
  • Hoe verder met werk na een burn-out of ingrijpende ziekte?
  • Er is veel veranderd in je leven door omstandigheden en dat heeft invloed op je werk
  • Doorgroeien, specialiseren, of een leidinggevende functie?
  • Een nieuwe levensfase met nieuwe wensen
  • Behoefte aan meer balans tussen werk en privéleven.

Heb je meer persoonlijke dilemma’s of ontwikkelingsvragen?
Zijn je behoeften en vragen meer stressgerelateerd?

Dialoog en reflectie

Allereerst verkennen we in een vrijblijvend oriënterend gesprek wat de kern van je behoefte voor begeleiding is en wat van mijn aanbod past. Soms heb je genoeg aan een paar gesprekken, soms heeft je vraag een intensiever traject nodig.

Vanaf de start ga je een bewustzijns-en reflectieproces met jezelf in. We geven aandacht aan wat relevant is en in jou leeft, maar ook wat eventuele belemmerende (omgevings)factoren zijn, die invloed hebben op je vragen en situatie.

Door de dialoog en met tussentijdse (reflectie)opdrachten voor thuis en het werk, ga je op een bewuste manier een innerlijke dialoog met jezelf aan.

Resultaat

Je kent je eigen ‘verhaal’ beter: je bent in staat woorden te geven aan je persoonlijke talent, je voorwaarden en drijfveren voor zingevend werk. Ook kijk je met een verruimende bril naar jezelf en je mogelijkheden.  Je maakt van binnenuit keuzes en weet hoe verantwoordelijkheid te nemen voor de gewenste situatie of koers met werk/functie.
Organisch ontvouwt zich een nieuw perspectief en zet je met vertrouwen en zelfkennis koers, binnen of buiten de organisatie of als zzp-er.

Ook als blijkt dat je wilt vertrekken uit de organisatie, is dit in wederzijdse overeenstemming, want je kunt het onderbouwd motiveren.

Werkgever
Is jouw werkgever betrokken bij een coachingstraject? Dan maken we gezamenlijk heldere afspraken over doelen en terugkoppeling. Een rapportage of aktieplan op het eind van het traject kan dienen als uitgangspunt voor verdere ontwikkelingsgesprekken, maar is niet altijd noodzakelijk.
Je privacy wordt gewaarborgd.

Wil je meer weten, of vrijblijvend kennismaken op korte termijn?
Neem contact op, of bel 06 – 41 72 42 04