Communicatie

We praten wat af, we vergaderen, discussiëren en leven in een tijdsgeest van meningen, polarisatie, enorme veranderingen in korte tijd en met tijdsdruk.
Constructieve en geweldloze communicatie is daarom heel hard nodig. Om met aandacht te (leren) luisteren, nieuwsgierig te zijn naar de ander, te ontdekken dat je een oordeel hebt, je te uiten en ‘het onbekende of ongemakkelijke’ te proberen te verdragen en samen te onderzoeken.

Ik begeleid bij behoefte aan constructieve communicatie, tussen partners, collega’s en (buurt)gemeenschappen.
Bij het ontwikkelen of verhelderen van een visie, ter versterking van verbinding, samenleven en samenwerking, of het hervinden van de medemenselijkheid na verwijdering of conflict.

Verschillende, soms speelse, soms zeer gestruktureerde methoden heb ik tot mijn beschikking, ter ondersteuning en verdieping van de dialoog en de veiligheid. Samen met de opdrachtgever wordt verkend wat behulpzaam en nodig is.
Regelmatig werk ik samen met andere professionals.

Wil je meer weten, of eens nader vrijblijvend verkennen wat je nodig hebt?
Neem contact op, of bel 06 – 41 72 42 04