Het Open Raam achtergrondfoto

ZKM-methode

De ZelfKennisMethode (ZKM), als effectief instrument voor het opdoen van diepgaande zelfkennis, bestaat 30 jaar en heeft een  wetenschappelijke basis, in de vorm van de Waarderingstheorie, voortgekomen uit de narratieve psychologie. Theorie en methode werden 30 jaar geleden ontwikkeld door prof. Hubert Hermans en Els Hermans-Jansen.

De Waarderingstheorie gaat ervan uit dat ieder mens op zijn eigen manier, bepaald door zijn levensloop en vroege ervaringen, betekenis (waardering) geeft aan zichzelf, gebeurtenissen en zijn omgeving, zowel in positieve als in negatieve zin. Die waardering kan een bepaalde vervorming in je beeld van de werkelijkheid, je mogelijkheden, jezelf en je relaties met anderen geven, waardoor je jezelf kan remmen of niet effectief met situaties en anderen omgaat.

Met het ZKM-zelfonderzoek kom je deze vervormingen op het spoor en leer je je zelfverhaal beter begrijpen en doorgronden. Dat geeft ruimte voor herinterpretatie van voorbije gebeurtenissen, een positievere zelfwaardering en keuzevrijheid om anders, met meer repertoire, met situaties en anderen om te gaan.

terug naar ZKM-zelfonderzoek