Voice Dialogue

Voice Dialogue is een niet-cognitieve coachingsmethode waarmee je je meer bewust wordt van je innerlijke tegengestelde kanten.

Ons dagelijks functioneren

Vaak benutten we in ons  leven maar een klein deel van onze capaciteiten en mogelijkheden. We identificeren ons automatisch met kanten van onszelf, waarmee we hebben leren ‘overleven’. Denk aan je rationele deel, de perfectionist in jou, de doener of de pleaser. Elk van deze delen heeft een tegenpool waarvan we ons vaak niet (voldoende) bewust zijn.

We functioneren niet goed in werk en persoonlijk leven, als we deze minder ontwikkelde of verstoten kanten niet leren kennen en integreren. De krachtige kanten worden op den duur als beknellend ervaren en de minder ontwikkelde kanten kunnen als een gemis worden ervaren.

Toepassing

Met Voice Dialogue nodig je je verschillende kanten actief uit en luistert naar wat ze te zeggen hebben. Ze krijgen als het ware podium om zich in hun betekenis te laten horen. Je ontwikkelt meer waardering voor de kwaliteit van de krachtig ontwikkelde kanten. Door ze te beluisteren, ontstaat ruimte voor de tegengestelde kant. Zo kan een gevoel van meer balans en authenticiteit ontstaan en kun je daarnaar handelen.

Gemiddeld heb je vier tot zes sessies van ongeveer 1 1/2 uur nodig om resultaat of verandering te ervaren.

Achtergrond

Voice Dialogue is 35 jaar geleden in de USA ontwikkeld door het psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone. De methode is inmiddels internationaal wijd verspreid en gebaseerd op het gedachtegoed van Jung.