Loopbaan

Je zoekt loopbaanbegeleiding voor jezelf.

Hierover kan het gaan met loopbaanbegeleiding:

  • Kom je voldoende tot je recht in je werk?
  • Hoe kun je je authentiek ontwikkelen als leidinggevende?
  • Door groeien als professional, specialiseren, of een leidinggevende functie?
  • Wat is jouw unieke talent en drijfveren voor passend werk?
  • Jouw positie of rol in het team en organisatie;
  • Een nieuwe levensfase en wat verandert daardoor voor jou?
  • De balans tussen werk en privéleven;
  • Hoe presenteer je je op de arbeidsmarkt, schriftelijk  en/of persoonlijk? Kom je voldoende in gesprek met degene die je wilt spreken?

Meer weten over stressmanagement en preventie van burn-out?
Zoek je outplacementbegeleiding? 
Of re-integratiebegeleiding, via het UWV?

Aanpak

Allereerst verkennen we samen in een vrijblijvend oriënterend gesprek wat de kern van je vraag en behoefte is. Zeker bij loopbaanvragen ligt regelmatig een andere (persoonlijke) vraag onder de vraag.

Elk loopbaantraject heeft een fasering:

a Persoonlijke reflectie en zelfkennis
We staan stil bij alles dat in je leeft en van invloed is op je situatie en gewenste toekomst: je unieke talent, drijfveren in werk, wat je concreet nodig hebt om je wensen te realiseren, wat de mogelijke belemmeringen zijn op weg daarnaar toe. Je gaat een proces van bewustzijn in, waarmee je jezelf beter leert kennen.

b Concretisering in de praktijk
Na de persoonlijke onderzoeksfase ga je je inzichten vertalen naar en onderzoeken in de praktijk, in je functie of binnen de organisatie. Je gaat er over in gesprek. Of je gaat richting een nieuwe functie, in of buiten de organisatie.

De invulling van mijn coaching hangt af van je doel(en). Misschien heb je behoefte aan concrete begeleiding op het gebied van: oriëntatie op de arbeidsmarkt, netwerken, gespreksvoering, je presentatie online, schriftelijk en persoonlijk. Dat is mogelijk.

Aanbod

Bij vragen waar emoties, twijfels en motieven een rol spelen, kan de ZKM, een vorm van zelfonderzoek, bruikbaar zijn.

Als er sprake is van teveel stress, zal aandacht besteed worden aan stressreductie. Eventueel met gebruikmaking van ademhalingstraining, hartcoherentiebegeleiding en mindfulness gerelateerde oefeningen.

Soms voldoen een aantal gesprekken, om helderheid en inzicht te ervaren. Soms is meer nodig. Een traject is afgestemd op jouw situatie, vragen, budget en voorkeuren.

Het kan zijn dat je na de fase van persoonlijke reflectie praktische en concrete coaching wenst op het gebied van presentatie, netwerken en arbeidsmarktoriëntatie. Dat is mogelijk.

Resultaat

Je blik op je mogelijkheden, talenten, koers in werk is verhelderd. Je voelt je dichter bij jezelf staan en daardoor kun je meer van binnenuit handelen, kiezen en de gewenste verandering in gang zetten.

Werkgever

Is jouw werkgever betrokken bij een coachingstraject? Dan maken we gezamenlijk heldere afspraken over doelen en terugkoppeling. Een rapportage of aktieplan op het eind van het traject kan dienen als uitgangspunt voor verdere ontwikkelingsgesprekken.
Je privacy wordt gewaarborgd.

Wil je meer weten, of vrijblijvend kennismaken op korte termijn?
Neem contact op, of bel 06 – 41 72 42 04