Loopbaan

Je zoekt loopbaanbegeleiding. Omdat je vast loopt. Ergens zit ‘zand in de motor’. Je wilt je heroriënteren op een volgende stap in je loopbaan, of juist groeien bij je organisatie en/of effectiever invloed uitoefenen?

Ik noem een paar voorbeelden van situaties, waarbij loopbaanbegeleiding helpt. Misschien herken je iets.

  • je bent, misschien al langere tijd, niet tevreden met hoe het totnogtoe gaat met je loopbaan. Je wilt onderzoeken hoe dat anders kan.
  • je hebt te weinig uitdaging in je werk. Je weet dat je meer kan, maar bij deze werkgever stagneert het. Wat heb je nodig?
  • je solliciteert intensief, maar je wordt niet of onvoldoende uitgenodigd voor gesprek. Je wilt onderzoeken hoe dat komt en eventueel je focus verleggen. Of juist verdiepen en jezelf meer tonen.
  • je wilt bij deze werkgever een volgende stap zetten, naar een functie met meer verantwoordelijkheid. Maar je twijfelt ook. Specialiseren of een managementfunctie?
  • je wordt gedwongen ander werk te zoeken en je realiseert je dat je veel concurrentie hebt van een jongere generatie. Dat maakt onzeker. Hoe kun je op jouw leeftijd van toegevoegde waarde zijn?
  • tot nu toe ‘rolde’ je vaak in functies. Nu wil je te weten komen wat echt bij je past, zodat je bewuster kunt kiezen.
  • je karakter en kwaliteiten botsen regelmatig met de gewenste vaardigheden voor je functie. Je vindt het bijvoorbeeld lastig leiding te geven, directief te zijn en met conflicten om te gaan, want je bent meer een harmonie-zoeker. Hoe kun je daar in groeien en veranderen?

Ik kan je helpen zélf te ontdekken wat van invloed is op je vragen of wensen, zodat je met zelfkennis en meer bewustzijn effectief kunt handelen, passende keuzes maken en geïnspireerd richting geven aan je loopbaan en leven.

Aanpak

Allereerst verkennen we samen in een oriënterend gesprek wat de kern van je vraag voor ontwikkeling en begeleiding is. Zeker bij loopbaanvragen ligt regelmatig een andere (persoonlijke) vraag of behoefte onder de vraag.

Door (financiële) verplichtingen, verwachtingen van je werkgever, je persoonlijke omgeving, ingrijpende gebeurtenissen, kan het zicht op eigen inspiratie, talent, wensen en mogelijkheden weggezakt zijn. Daarom staan we in een loopbaantraject zorgvuldig stil bij alles dat van invloed is op je huidige situatie: externe en interne (persoonlijke) aspecten.
Persoonlijke kenmerken, valkuilen en belemmerende gedachten over jezelf en je talent, je mogelijkheden, krijgen ook aandacht. Want daar zit vaak de ruimte voor ontwikkeling, groei en verandering.

Aanbod

Bij vragen waar emoties, twijfels en motieven een grote rol spelen, kan de ZKM, een vorm van gestructureerd zelfonderzoek, helpen. Het helpt invloeden vanuit het verleden te begrijpen, accepteren én meer los te laten wat belemmert. Dan ben je beter in staat je op je gewenste toekomst te richten.

Als het ‘erg druk in het hoofd’ is, er sprake is van teveel stress, fysieke of psychische klachten, zal allereerst aandacht besteed worden aan stressreductie en ontspanning, alvorens de blik op de toekomst te richten. Eventueel met gebruikmaking van ademhalingstraining, mindfulness, wandel-en natuurcoaching.

Soms voldoen een aantal gesprekken, om helderheid en inzicht te ervaren. Soms is wat meer nodig. Een traject is afgestemd op jouw situatie, vragen, budget en voorkeuren.

Het kan zijn dat je na de fase van persoonlijke reflectie praktische en concrete coaching wenst op het gebied van presentatie, netwerken en arbeidsmarktoriëntatie. Dat is mogelijk.

Resultaat

Het traject is zodanig doorlopen en gestruktureerd dat duidelijk is wat je wilt met jouw loopbaan, wat je kan en wat je werkgever of de arbeidsmarkt kan bieden.

Je hebt door een proces van onderzoek en reflectie ervaren dat je blik op je mogelijkheden, talenten, samenwerking en wensen verruimd zijn. Zo kun je meer van binnenuit inspirerende stappen zetten en de gewenste verandering in gang zetten.

Werkgever

Is jouw werkgever betrokken bij een coachingstraject? Dan maken we gezamenlijk heldere afspraken over doelen en terugkoppeling. Een rapportage of aktieplan op het eind van het traject kan dienen als uitgangspunt voor verdere ontwikkelingsgesprekken.
Je privacy wordt gewaarborgd.

Wil je meer weten, of vrijblijvend kennismaken?
Neem contact op, of bel 06 – 41 72 42 04